English
Български
  Home Contact us Login Register 0 items 21 June 2024
News Music Shop Pictures Calendar Forum Song Lyrics Workshop
Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
 

read in: Български
Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”
3 December 2007 - Монтана, България

Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” е съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” - Монтана 2008. Конкурсът за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” цели също да провокира вниманието на подрастващите към самите празници, към духовите оркестри и творчеството на Дико Илиев, към музикално-танцовото богатство на родината им. Активното познавателно отношение към темата на конкурса ще способства за съхраняване на културната памет като източник на духовна принадлежност и национално самочувствие в глобализиращия се свят.

а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват ученици на възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:
І възрастова грапа – от І до ІV кл.;
ІІ възрастова група - от V до VІІІ кл.
 
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група – на формат 35 х 50 cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите.
Те се представят или изпращат по пощата на организаторите най-късно до 1 май 2008 г. в стая 406, ул. “Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана.

б) Журирането се осъществява от компетентно жури, съставено от 4 члена и председател. То ще заседава на 8 май 2008 и ще обяви в същия ден резултатите от конкурса.

в) Критерии за оценка :
естетически качества на рисунката;
самостоятелност на работата;
идеен замисъл.
 
г) Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група: 
I място - 100 лв., статуетката на празниците и грамота
II място - 60 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота
III място - 40 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота
 
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” ще бъдат връчени в тържествена обстановка при откриването на Единадесетите празници на духовите оркестри “Дико Илиев” на 13 май 2008 г. На церемонията е поканен и Министърът на културата. В случай, че децата от чужбина не могат да присъстват, на церемонията по награждаването ще бъдат поканени културните аташета на посолствата на съответните страни, за да получат наградата им.
Творбите на отличените деца ще бъдат предадени на ХГ “Кирил Петров” и зачислени към фонда на галерията в раздел “Детско изкуство”.
Творбите на участниците, класирани на първите 50 места ще бъдат показани на изложба в експозиционна зала “Кутловица” на дружество на художниците “Тенец” – Монтана.

д) Организация на конкурса.
Като организатор Община Монтана поема ангажимента за разгласа на конкурса чрез писма до училищата, школите и ОДК в страната, и прес-съобщения до медиите.
Община Монтана поема отговорността за събиране на рисунките и организиране на журирането; осигуряване на грамотите, дипломите и връчването на наградите; подреждането на изложбата от детски творби; разгласа на резултатите от конкурса. Община Монтана поема разходите по престоя по време на празниците на 13, 14 и 15 май 2008 г. /2 хранодни и 2 нощувки/ на участниците, класирани на първо място в І и ІІ възрастова група, както и на един възрастен придружител (учител или родител), който ще пристигне с детето победител на празниците.

За допълнителна информация: Нели Василева – гл. експерт “Култура и вероизповедания” - Община Монтана.


Балканфолк благодари на екипа на Folklore-bg.comback
print
send to friend
Борис Димитров

Comments
To post comments you should login first. 0 comments, 0 pages | « »
0 comments, 0 pages | « »


RSS NEWS
Shop

Sleeves for Women's Shirt
Sleeves for Women's ShirtTop Mp3
Opas
Ramagane
Zapeli sa dva sleveya
Prala Nachka
Sborenka
I went early to the market
Bera
Zalyubila malka moma
Ograzhdensko and Malishevsko
Hodila Doyna za voda
                                                                                      Follow us:
©1997-2024, All Rights Reserved, Balkanfolk Ltd.   Newsletter Links Terms of Use Site map