English
Български
  Home Contact us Login Register 0 items 21 June 2024
News Music Shop Pictures Calendar Forum Song Lyrics Workshop
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"


read in: Български
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"
19 February 2009 - София

За втори път "Сдружението на танцовите дейци" организира танцов конкурс "Голямата танцова награда на София" на 21 и 22 март 2009 г.

Регламент за организиране и провеждане раздел – фолклорни танци

Цел на конкурса:
Целта на конкурса е да стимулира хореографите за създаване на нови произведения, ръководителите за разнообразие в репертоара, а изпълнителите за добро изпълнение и вярна интерпретация.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи: І - до 10 години, ІІ – от 10 до 15 години, ІІІ - над 16 години. За всяка възрастова група е необходимо да има заявили участие минимум 5 състава.

„Голямата танцова награда на София" ще се състезават само колективи от ІІІ възрастова група представили новосъздадено след 2007 год. произведение. Програмата на групите трябва да бъде представена в блок с продължителност от:
до 10 минути – І група
15 минути – ІІ група
20 минути – ІІІ група

Участниците в предния конкурс се представят с танци неиграни от тях в конкурсната програма през 2008 г. Заедно с „Голямата награда” ще бъдат връчени и награди за: - хореография на новосъздаден танц - изпълнение и вярна интерпретация - музика - костюм

По възрастови групи ще има и награди за класиране от първо до трето място.

Награди:
1. „Голямата танцова награда на София” – купа (плакет), диплом, парична награда
2. Награда за „Хореография на новосъздаден танц” – парична награда - за състава – плакет, диплом - за автора – плакет и диплом
3.Награда в категория за „Изпълнение и вярна интерпретация” – плакет, диплом, парична награда
4.Награда в категория за “Музика” – плакет, диплом, парична награда
5.Награда за класиране на първо място по възрастови групи – плакет, диплом, парична награда
6.Награда за класиране на второ място по възрастови групи – плакет, диплом
7.Награда за класиране на трето място по възрастови групи – плакет, диплом
8.Награда на публиката по възрастови групи – плакет, диплом
9. Награди на спомоществуватели на конкурса

Журиране на конкурса:
Журито се състои от 5 члена - специалисти – хореографи, композитори. Критерии за оценяване в различните категории:
І. Изпълнение и вярна интерпретация
• Стил и характер при изпълнението
• Ясна хореографска лексика
• Чиста композиция
• Настроение
• Технически грешки

ІІ. Музика
• Стил и характер на етнографската област
• Баланс и хармония в композицията
• Фалшиво звучене
• Плейбек

ІІІ. Костюм
• Стил и характер на етнографската област
• Неправилно и небрежно обличане
• Технически грешки

Начин на оценяване:
• Оценяването става едновременно от всички членове на журито по точкова система, при която всеки колектив стартира с определен брой точки, като за съответните грешки се отнемат определен брой точки. Колективите стартират с 50 броя точки След завършване на представянето на всеки състав, техническо лице събира попълнените карти с точките и изчислява крайния резултат. Средната оценка се сборува и дава крайния резултат на представилия се състав.

• Съставите събрали най-много точки от трите раздела за оценяване заемат и съответното класиране по възрастови групи - І, ІІ и ІІІ място. При еднакъв брой точки е възможно класиране на няколко състави на едно и също място.

• Съставите събрали най-много точки при оценка на категориите: Изпълнение и вярна интерпретация и Музика , получават и наградите за тях. При еднакъв брой точки наградите се присъждат след допълнително обсъждане от журито.

• Наградата за „Хореография на новосъздаден танц” се определя по преценка на журито, като допълнително се обсъждат всички представени новосъздадени танци. Наградата получават хореографа създал произведението и колектива, който го е представил.

• „Голямата танцова награда на София” се определя от журито, като за целта първите пет състава събрали най-много точки и представили новосъздадено произведение, се подлагат на повторна оценка, като към събраните точки всеки член на журито може да прибави от 0 до 5 нови. Член на журито не може да оцени с еднакви точки два различни състава. Така се оформя и крайният резултат - съставът с най-много точки печели „Голямата награда”.

• Съставите събрали най-много точки след гласуване на публиката , за всяка възрастова група поотделно, получават „Награда на публиката” за съответната група. Гласуването се извършва от публиката в залата , след представянето на всички състави за съответната възрастова група.

• Спомоществуватели на конкурса – частни лица, организации, фондации и други имат право да присъждат допълнителни награди по тяхна преценка. За тези награди не се журира или гласува от публиката.

• Toчките, които се отнемат по време на журирането, се задраскват в картата за оценяване. Техническото лице изчислява отнетите и останалите точки на базата на които се извършва класирането. Оценяването се отбелязва в:  Карта за оценяване – жури.

За предпочитане е съставите да се явяват с музика на живо. При явяване с музика на запис се отнема съответния брой точки. Провеждане на конкурса Конкурса се провежда в един ден в 3 отделни части съобразно възрастовите групи. Публиката се допуска в залата на базата на предварително заявени и закупени покани на стойност 6 лв. За всяка отделна част на конкурса поканите са различни. С тези покани се извършва гласуването за „Наградата на публиката”. Официално поканените гости се допускат с безплатен пропуск. Паузата между отделните части е 30 минути. Съставите се явяват на конкурса по възрастови групи в ред определен чрез жребий. Жребият се провежда от ръководството на Сдружението на танцовите дейци и съставите се уведомяват за реда на явяване в срок до 11.03.2009г. Всички резултати и крайното класиране се обявяват след приключване на конкурса. Едновременно с това се връчват и наградите. Церемонията по награждаване е със свободен вход.

Дисквалифициране:
Състав може да бъде дисквалифициран в един от следните случаи:
- разлика в продължителността на програмата съгласно регламента
– не повече от две минути
- при представяне на невярна информация за новосъздадено произведение
- при възникване на спорна ситуация неупомената по горе
– след обсъждане и гласуване на журито

Допълнителни условия
- Дата на провеждане на конкурса 21 - 22.03.2009

- Заявки за участие (по образец) се подават до 17.00 ч. на 01.03.2009 на адрес: гр. София – 1504, ул.”Кракра” 2А; на факс: (02) 877 73 43 или на e-mail: dance_sdr@abv.bg
За допълнителна информация и въпроси - тел: 0896 775 786

- В конкурса могат да участват само колективни членове на сдружението, които са издължили членския си внос за 2008 и 2009 г. срок – 17.00 ч. на 01.03.2009 г.

- В конкурса могат да участват и други състави , но срещу предварително внесена такса от 200 лв със срок на внасяне – 01.03.2009 г.
Таксата се внася по банкова сметка:
IBAN: BG09BPBI79421091428501,
“ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД чрез пощенски запис или в брой.

- В конкурса могат да участват само непрофесионални състави

Сдружението на танцовите дейци си запазва правото за промени в регламента.back
print
send to friend
Balkanfolk News

Comments
To post comments you should login first. 0 comments, 0 pages | « »
0 comments, 0 pages | « »


RSS NEWS
Shop

Sleeves for Women's Shirt
Sleeves for Women's ShirtTop Mp3
Lipnishko horo
Vlashko horo
Grancharsko horo
Rachenik
Chichek
Povlekana
Glavinishko horo
Radomirsko horo
Cherkezko horo
Krivoto
                                                                                      Follow us:
©1997-2024, All Rights Reserved, Balkanfolk Ltd.   Newsletter Links Terms of Use Site map