English
Български
  Home Contact us Login Register 0 items 27 March 2023
News Music Shop Pictures Calendar Forum Song Lyrics Workshop
Forum »
Previous | Themes | Next | Plain view | Tree view
Theme Изле́л е Дельо, хайдутин
User lz4ge
Date 17.03.2010 04:10 Reply
Text На внимание на писачите на сайта - добавете да се знае автентичния текст на тая велика песен. И я чуйте така както е турена в сайта на Вояджър - http://goldenrecord.org/sounds.htm

Изле́л е Дельо, хайдутин

Изле́л е Дельо, хайдутин,
хайдутин, я́нкесаджи́я,
с Домбóвци и Караджóвци.
Заръча Дельо, поръча,
дери́дерскимнем ая́не,
ая́не, кабадаи́е:
- Три лели имам в се́лону,
думате да ги потурчите.
Да ми ги не потурчите,
да ми ги не почъ́рните.
Чи кога́ слезам в се́лону,
млого щат майки проплáка,
по-млóгу млади ниве́сти,
в корем ще де́те пропла́ка.
Че стáна Дельо, та я́хна,
своено конче хра́нено,
нах Дери́дере отиде,
у Дима, баш терзи́яна.
Дельо на Дима думаше:
- Димо ле, баш терзии́не,
ший и крой, бре Димо
и на мене да скрои́ш,
да скроиш, ситно уши́иш,
съ́рмен ментáнь кадифен.
Димо на Деля думаше:
- Дельо ле, дели́башию,
ни́ мо́га чóха да крóя,
ни́ мо́га ситно да шия
съ́рмен мента́н, кадифен.
Пък си му Дельо викаше:
- Остра ще сабя да крои́,
тьъ́нка ще пушка да шие…
Та че ми стана Дельо, та тъ́рна,
въз Голю́ма река, нагоре
и си ми Дельо отиде
нах Гюлсю́мини двóрове.
Гюлсю́ме на Деля думаше:
- Вáрди са, Дельо, чýвай са,
леят ти куршум сребърен,
та да та с не́га удри́ят.
Дельо Гюлсю́ми думаше:
- Кутрó са, Гюлсю́мю, наи́ма,
вър Деля пушка да пукне,
вър Деля сабя да върти,
та да ма, мъри, умрали́!
Тамъ́н й Дельо думаше,
пушка отсръ́щу пропýка,
пушка с куршум сребърен,
Де́люву съ́рце прониза.
Гюлсю́ме Де́ля попита:
- Имаш ли бáлно за нещо?
Пък си й Дельо викаше:
- Вра́ня са коня ная́хах,
рýба са чóха нано́сих,
за аднó си имам бáлничко:
горъ́на са я сли́снала,
овче́рене са засвирили
и стада́на са пýснали.
Пък не́ма Деля да има,
гергьовско ягне да пече,
червено вино да пие́,
с же́лен кавал да свири.


lz4ge
17.03.2010 04:13
Re: Изле́л е Дельо, хайдутин [Re: Изле́л е Дельо, хайдутин]

Текста е от сборника на един златоградски Българин - Евтим Ушев http://geom-bg.com/?p=21740
Reply
Picture Galleries

See the pictures from Balkanfolk 2007 Workshop
See the pictures from Balkanfolk 2007 Workshop

All Galleries


Shop

Sleeves for Women's Shirt
Sleeves for Women's Shirt

New Products

Traditional Costumes
Apron from Northern Bulgaria - junior


Buy now !
Children's Thracian vest                                                                                      Follow us:
©1997-2023, All Rights Reserved, Balkanfolk Ltd.   Newsletter Links Terms of Use Site map