Balkanfolk News                                                                        www.balkanfolk.com

1st National Festival of folk dances "Trakiiska broenitsa"
1 October 2009

Танцова Формация „ХОРЦЕ” гр. Пазарджик


I-ви  Национален фестивал за народни хора  „Тракийска броеница”

28.11.2009 - Пазарджик

МОТО: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АВТЕНТИЧНИЯ БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР!

Общи условия за участие:

1. Право на участие имат всички групи и формации от страната,  изучаващи български народни танци за любители /аматьори/.
2. Няма възрастова граница.
3. Облеклото за представянето е по желание на участниците, но удобните обувки за танцуване са задължително условие!!!
4. Групите заплащат такса за участие в размер на 6лв. на  човек (по посочената по-долу банкова сметка), и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната Заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/ – краен срок до 18.11.2009г.!

Регламент

1. Представянето с обща максимална продължителност 6 мин. включва две хора по избор на участниците.
2. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD. Не се толерира представяне с жива музика!
3. По желание: групите излъчват максимум две смесени двойки за надиграване на „Тракийска ръченица”.

Критерии за оценяване:
                                 
1. Автентичност и оригиналност на хората.
2. Групов дух и емоционален заряд при представянето.
3. Големият брой участници и хореографските разработки на ръководителите няма да се толерират при оценяването.
4. Артистичност и импровизация  „Тракийска ръченица”.

Награден фонд

1. Грамоти и награди, както следва:
    - За първо място – 300.00 лв.
   - За второ място – 200.00 лв.
    - За трето място   - 100.00 лв.
2. Награди във финалния кръг – надиграване на „Тракийска ръченица” по двойки, както следва:
      -  За първо място -  100.00 лв.
      -  За второ място –   80.00 лв.
      -  За трето място   -  50.00 лв.
3. Специални грамоти:
- за най-емоционално представяне,
- за най-оригинално представяне
- за най-масово участие от една група.


Заявка за участие

1. Заявки  за  участие  (по приложения образец)   се  приемат  до 18.11.2009г. на e – mail: zoevel@abv.bg;  fax: 034/448779. В заявката задължително се посочват:
• населено място,
• организация, която представя групата;
• име на групата (ако има такова);
• ръководител;
• брой участници;
• имената на участниците в надиграване на ръченица;
• репертоар по т. 1 от Регламента за участие.
2. С подаването на Заявката се превежда таксата за участие по банков път. При неявяване сумата не се възстановява!
3. Подаръците от организаторите за участниците са по подадената в заявката бройка.

Регистрация

Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. в 09.00 часа в Стоматологията – гр. Пазарджик) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представяне.

Организатори на Първи Национален Фестивал за народни хора
„Тракийска броеница”


1. ТФ „ Хорце”  адрес: гр.Пазарджик, ул.”К.Величков” №11,
тел./факс: 034/448779 ,
e–mail: zoevel@abv.bg  
Зоя Велкова-ръководител : 0888950170; 0894363444; 0878467883
Таня Дерменджийска: 0885609695

http://www.horce-pazardjik.hit.bg/index.html


Място на провеждане
Спортна зала „Васил Левски” - гр.Пазарджик

 

ПРОГРАМА


09.00 часа – Регистриране на групите и теглене на жребий за ред на представяне в залата на „Стоматологията”

10.00 часа – Откриване на фестивала и представяне на групите и ръководителите.

10.30 часа – Представяне на групите по реда на изтегления жребий.
  
- в почивките – групите танцуват заедно популярни хора под музикалния съпровод на оркестър за народна музика.

След представянето на последната група:

Надиграване на „Тракийска ръченица”

- докато журито заседава, групите танцуват заедно популярни хора под музикалния съпровод на оркестър за народна музика.

Награждаване

Закриване на фестивала.


ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

28.11.2009г. - 19.30 часа – организирана вечеря в ресторант „Тракия” - куверт 25.00 лв. (по желание)

29.11.2009г. - Организирано посещение на Исторически музей – гр. Пазарджик и останалите туристически и културни забележителности на града. (по желание)


За всички, които имат желание да резервират нощувки, предоставяме за Ваше улеснение следните телефони на хотели с преференциални цени за участниците във фестивала в гр. Пазарджик:

Хотел: Тракия –034/446006; 034/445571
Хотел Елбрус -  034/445530
Хотел Примавера – 034/445417
Хотел Йор-Даниел – 034/443376; 0888200944-Няголова