English
Български
  Home Contact us Login Register 0 items 16 July 2024
News Music Shop Pictures Calendar Forum Song Lyrics Workshop
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"


read in: Български
Втори конкурс "Голямата танцова награда на София"
19 February 2009 - София

За втори път "Сдружението на танцовите дейци" организира танцов конкурс "Голямата танцова награда на София" на 21 и 22 март 2009 г.

Регламент за организиране и провеждане раздел – фолклорни танци

Цел на конкурса:
Целта на конкурса е да стимулира хореографите за създаване на нови произведения, ръководителите за разнообразие в репертоара, а изпълнителите за добро изпълнение и вярна интерпретация.

Конкурсът се провежда в три възрастови групи: І - до 10 години, ІІ – от 10 до 15 години, ІІІ - над 16 години. За всяка възрастова група е необходимо да има заявили участие минимум 5 състава.

„Голямата танцова награда на София" ще се състезават само колективи от ІІІ възрастова група представили новосъздадено след 2007 год. произведение. Програмата на групите трябва да бъде представена в блок с продължителност от:
до 10 минути – І група
15 минути – ІІ група
20 минути – ІІІ група

Участниците в предния конкурс се представят с танци неиграни от тях в конкурсната програма през 2008 г. Заедно с „Голямата награда” ще бъдат връчени и награди за: - хореография на новосъздаден танц - изпълнение и вярна интерпретация - музика - костюм

По възрастови групи ще има и награди за класиране от първо до трето място.

Награди:
1. „Голямата танцова награда на София” – купа (плакет), диплом, парична награда
2. Награда за „Хореография на новосъздаден танц” – парична награда - за състава – плакет, диплом - за автора – плакет и диплом
3.Награда в категория за „Изпълнение и вярна интерпретация” – плакет, диплом, парична награда
4.Награда в категория за “Музика” – плакет, диплом, парична награда
5.Награда за класиране на първо място по възрастови групи – плакет, диплом, парична награда
6.Награда за класиране на второ място по възрастови групи – плакет, диплом
7.Награда за класиране на трето място по възрастови групи – плакет, диплом
8.Награда на публиката по възрастови групи – плакет, диплом
9. Награди на спомоществуватели на конкурса

Журиране на конкурса:
Журито се състои от 5 члена - специалисти – хореографи, композитори. Критерии за оценяване в различните категории:
І. Изпълнение и вярна интерпретация
• Стил и характер при изпълнението
• Ясна хореографска лексика
• Чиста композиция
• Настроение
• Технически грешки

ІІ. Музика
• Стил и характер на етнографската област
• Баланс и хармония в композицията
• Фалшиво звучене
• Плейбек

ІІІ. Костюм
• Стил и характер на етнографската област
• Неправилно и небрежно обличане
• Технически грешки

Начин на оценяване:
• Оценяването става едновременно от всички членове на журито по точкова система, при която всеки колектив стартира с определен брой точки, като за съответните грешки се отнемат определен брой точки. Колективите стартират с 50 броя точки След завършване на представянето на всеки състав, техническо лице събира попълнените карти с точките и изчислява крайния резултат. Средната оценка се сборува и дава крайния резултат на представилия се състав.

• Съставите събрали най-много точки от трите раздела за оценяване заемат и съответното класиране по възрастови групи - І, ІІ и ІІІ място. При еднакъв брой точки е възможно класиране на няколко състави на едно и също място.

• Съставите събрали най-много точки при оценка на категориите: Изпълнение и вярна интерпретация и Музика , получават и наградите за тях. При еднакъв брой точки наградите се присъждат след допълнително обсъждане от журито.

• Наградата за „Хореография на новосъздаден танц” се определя по преценка на журито, като допълнително се обсъждат всички представени новосъздадени танци. Наградата получават хореографа създал произведението и колектива, който го е представил.

• „Голямата танцова награда на София” се определя от журито, като за целта първите пет състава събрали най-много точки и представили новосъздадено произведение, се подлагат на повторна оценка, като към събраните точки всеки член на журито може да прибави от 0 до 5 нови. Член на журито не може да оцени с еднакви точки два различни състава. Така се оформя и крайният резултат - съставът с най-много точки печели „Голямата награда”.

• Съставите събрали най-много точки след гласуване на публиката , за всяка възрастова група поотделно, получават „Награда на публиката” за съответната група. Гласуването се извършва от публиката в залата , след представянето на всички състави за съответната възрастова група.

• Спомоществуватели на конкурса – частни лица, организации, фондации и други имат право да присъждат допълнителни награди по тяхна преценка. За тези награди не се журира или гласува от публиката.

• Toчките, които се отнемат по време на журирането, се задраскват в картата за оценяване. Техническото лице изчислява отнетите и останалите точки на базата на които се извършва класирането. Оценяването се отбелязва в:  Карта за оценяване – жури.

За предпочитане е съставите да се явяват с музика на живо. При явяване с музика на запис се отнема съответния брой точки. Провеждане на конкурса Конкурса се провежда в един ден в 3 отделни части съобразно възрастовите групи. Публиката се допуска в залата на базата на предварително заявени и закупени покани на стойност 6 лв. За всяка отделна част на конкурса поканите са различни. С тези покани се извършва гласуването за „Наградата на публиката”. Официално поканените гости се допускат с безплатен пропуск. Паузата между отделните части е 30 минути. Съставите се явяват на конкурса по възрастови групи в ред определен чрез жребий. Жребият се провежда от ръководството на Сдружението на танцовите дейци и съставите се уведомяват за реда на явяване в срок до 11.03.2009г. Всички резултати и крайното класиране се обявяват след приключване на конкурса. Едновременно с това се връчват и наградите. Церемонията по награждаване е със свободен вход.

Дисквалифициране:
Състав може да бъде дисквалифициран в един от следните случаи:
- разлика в продължителността на програмата съгласно регламента
– не повече от две минути
- при представяне на невярна информация за новосъздадено произведение
- при възникване на спорна ситуация неупомената по горе
– след обсъждане и гласуване на журито

Допълнителни условия
- Дата на провеждане на конкурса 21 - 22.03.2009

- Заявки за участие (по образец) се подават до 17.00 ч. на 01.03.2009 на адрес: гр. София – 1504, ул.”Кракра” 2А; на факс: (02) 877 73 43 или на e-mail: dance_sdr@abv.bg
За допълнителна информация и въпроси - тел: 0896 775 786

- В конкурса могат да участват само колективни членове на сдружението, които са издължили членския си внос за 2008 и 2009 г. срок – 17.00 ч. на 01.03.2009 г.

- В конкурса могат да участват и други състави , но срещу предварително внесена такса от 200 лв със срок на внасяне – 01.03.2009 г.
Таксата се внася по банкова сметка:
IBAN: BG09BPBI79421091428501,
“ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД чрез пощенски запис или в брой.

- В конкурса могат да участват само непрофесионални състави

Сдружението на танцовите дейци си запазва правото за промени в регламента.back
print
send to friend
Balkanfolk News

Comments
To post comments you should login first. 0 comments, 0 pages | « »
0 comments, 0 pages | « »


RSS NEWS
Shop

Sleeves for Women's Shirt
Sleeves for Women's ShirtTop Mp3
Gankino horo
Pulevsko horo
Staro breznishko horo
Sborenka
Silistrenska sborenka
Varnensko horo
Lipnishko horo
Brankovska rachenitsa
Kopcheto
Zaruy bob
                                                                                      Follow us:
©1997-2024, All Rights Reserved, Balkanfolk Ltd.   Newsletter Links Terms of Use Site map