Balkanfolk News                                                                        www.balkanfolk.com

ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА – Втори национален фестивал за народни хора
15 September 2010

ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА – Втори национален фестивал за народни хора ІІ-ви Национален фестивал за народни хора „Тракийска броеница” 27.11.2009 - Пазарджик МОТО: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА АВТЕНТИЧНИЯ БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР! Общи условия за участие 1.Право на участие имат всички групи и формации от страната, изучаващи български народни танци за любители /аматьори/. 2.Няма възрастова граница. 3.Облеклото за представянето е по желание на участниците, но удобните обувки за танцуване са задължително условие!!! 4.Групите заплащат такса за участие в размер на 8 лв. на човек (по посочената по-долу банкова сметка), и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната Заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите /възможно и 50% от сумата с доплащане на място/ – краен срок до 15.11.2009г.! Регламент 1.Представянето с обща максимална продължителност 6 мин. включва две хора по избор на участниците. 2.Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD. Не се толерира представяне с жива музика! 3.По желание: групите излъчват максимум две смесени двойки за надиграване на „Тракийска ръченица”. Критерии за оценяване: 1.Автентичност и оригиналност на хората. 2.Групов дух и емоционален заряд при представянето. 3.Големият брой участници и хореографските разработки на ръководителите няма да се толерират при оценяването. 4.Артистичност и импровизация „Тракийска ръченица”. Награден фонд 1.Грамоти и награди, както следва: - За първо място – 300.00 лв. - За второ място – 200.00 лв. - За трето място - 100.00 лв. 2.Награди във финалния кръг – надиграване на „Тракийска ръченица” по двойки, както следва: - За първо място - 100.00 лв. - За второ място – 80.00 лв. - За трето място - 50.00 лв. 3.Специални грамоти: - за най-емоционално представяне, - за най-оригинално представяне - за най-масово участие от една група. Заявка за участие 1.Заявки за участие (по приложения образец) се приемат до 15.11.2009г. на e – mail: zoevel@abv.bg; fax: 034/446624. В заявката задължително се посочват: •населено място, •организация, която представя групата; •име на групата (ако има такова); •ръководител; •брой участници; •имената на участниците в надиграване на ръченица; •репертоар по т. 1 от Регламента за участие. 2.С подаването на Заявката се превежда таксата за участие по банков път. При неявяване сумата не се възстановява! 3.Подаръците от организаторите за участниците са по подадената в заявката бройка. Регистрация Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. в 09.00 часа в Спортна зала „Васил Левски” – гр. Пазарджик) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представяне. Организатори на Втори Национален Фестивал за народни хора „Тракийска броеница” 1. ТФ „ Хорце” адрес: гр.Пазарджик, ул.”К.Величков” №11, факс: 034/446624 , e – mail: zoevel@abv.bg Зоя Велкова: 0888950170; 0894363444; 0878467883 Таня Дерменджийска: 0885609695 Място на провеждане Спортна зала „Васил Левски” - гр.Пазарджик Заявка за участие 1.Организация, която представя групата 2.Брой участници във фестивала 3.Ръководител :/ име, тел. e-mail /4.Репертоар / име на заявените хора, етнографска област, тактов размер Заявките се приемат на e-mail: zoevel@abv.bg Банкова сметка: IBAN BG 31 UNCR 7000 1518 7143 50BIC UNCRBGSF 10.00 часа – Откриване на фестивала и представяне на групите и ръководителите. 10.30 часа – Представяне на групите по реда на изтегления жребий. - в почивките – групите танцуват заедно популярни хора под музикалния съпровод на оркестър за народна музика. След представянето на последната група: Надиграване на „Тракийска ръченица” - докато журито заседава, групите танцуват заедно популярни хора под музикалния съпровод на оркестър за народна музика. Награждаване. Закриване на фестивала.