Balkanfolk News                                                                        www.balkanfolk.com

ІІ Детски фолклорен фестивал"Дай, бабо, огънче"
1 април 2010

Право на участие имат деца до 14 години. Те ще бъдат разделени в две категории:

1. Категория - Групи

• Групи за детски традиционен  фолклор (в чийто репертоар влизат - детски фолклорни игри; фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки)
• Детски фолклорни игри
• Фолклорни хора от Граово или от района от които идва участника
• Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца

2. Индивидуални изпълнители:
• Словесен фолклор – разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки
• Народни песни от Граово и от района от които идва участника


Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпраща на посочения адрес в срок не по-късно от 15.04.2010 г.

Графикът за явяване се определя от организаторите. Справки за часа  на Вашето явяване може да направите на посочените е-mail или телефони след  25  април 2010 година.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

-  Всички участници да бъдат облечени в народни носии.
-  Музикалният съпроводът е по тяхно желание и се осигурява от тях.
-  Разходите по пътуването и нощувките са за сметка на участниците.
-  Организаторите подсигуряват закуска в деня на конкурса.

Регламент:
• Смесени групи за детски традиционен  фолклор представят - забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки; детски фолклорни игри;фолклорни хора с времетраене до 15 мин
• Детски фолклорни игри с времетраене до 10 мин
• Фолклорни хора от Граово или от района на участниците с времетраене до 10 мин.
• Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца с времетраене до 10 мин.
• Индивидуалните изпълнители
• Словесен фолклор – разказвачите се представят с народни приказки; легенди и гонетки от 3 до 5 мин.
• Изпълнителите на народни песни участват с две изпълнения с общо времетраене до 5 мин.

Конкурсния репертоар е по избор, като едно от изпълненията трябва да бъде от Граово.

Допълнителна информация:
0889 314598 Йорданова;
0884 352801 Георгиева ;
0885 733105 Стоилова

и на сайта на конкурса: daibabooganche.webnode.com/

Изпращане на заявките:  dai_babo_ogan4e@mail.bg