Balkanfolk News                                                                        www.balkanfolk.com

Празник на Българското народно танцово изкуство
8 ноември 2008

 

На 19.12.2008 г. (петък) от 14.00 часа в Голямата зала на Община Ямбол ще се проведе празник на Българското народно танцово изкуство по случай Коледните и Сурвакарски празници. Празникът има конкурсен характер.

Организатори на празника са: Община Ямбол, Общество за фолклор за югоизточна България и Младежки дом ”Георги Братанов” Ямбол.

І. ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА
1. Проучване, съхраняване и утвърждаване на народното танцово изкуство, неговото богатство и многообразие.
2. Стимулиране интереса и любовта към народното танцово изкуство.
3. Осигуряване взаимовръзка и приемственност между поколенията.
4. Осигуряване взаимовръзка и приемственност между самодейното и професионалното народно изкуство.
5. Празникът се провежда ежегодно и има конкурсен характер.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса имат право да участват самодейни танцови състави за сценично разработен танц. Времетраенето на танцовата програма е до 15 минути, като в нея е включен поне един танц третиращ зимните празници и обичаи.

Участниците в празника (конкурса) са разделени по възрастови групи:
Първа група - участници от ЦДГ
Втора група - от 8 до 12 години
Трета група - от 12 до 15 години
Четвърта - над 15 години

Участниците в празника попълват ЗАЯВКА по приложен образец. Правото на цялостно и частично аудио и видео заснемане на конкурса е единственно на организаторите, а след това и размножаването им с цел популяризиране на изпълненията.

І І І. ЖУРИ И КЛАСИРАНЕ

1. Класирането на участниците в конкурса се осъществява от жури, в чийто състав са известни специалисти в областа на народното танцово изкуство.
2.Журито класира изпълнителите по възрастови групи, като оценява танцовите възможности и достойнства на изпълнителите.

В първа група за: първа награда -50 лв., втора награда-30 лв., трета награда-20 лв.
Във втора група за : първа награда- 80 лв., втора награда-50 лв., трета награда-30 лв.
В трета група : първа награда -150 лв., втора награда –130 лв., трета награда -100 лв.
В четвърта група : първа награда -220 лв., втора награда –160 лв., трета награда 120 лв.
3. Ще бъде връчена и една СПЕЦИАЛНА награда за колектив взел участие във всичките 13 конкурсни издания.
4.Всички участници получават дипломи.

ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ПОЕМА ВЕДОМСТВОТО КОЕТО ГИ ИЗПРАЩА.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 15.12.2008г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.