English
Français
Deutsch
Español
Български
  Home Contact us Login Register 0 items 20 September 2018
Catalogue Workshop Download Shop Mobile News Pictures Calendar Forum
Forum »
Previous | Themes | Next | Plain view | Tree view
Theme Изле́л е Дельо, хайдутин
User lz4ge
Date 17.03.2010 04:10 Reply
Text На внимание на писачите на сайта - добавете да се знае автентичния текст на тая велика песен. И я чуйте така както е турена в сайта на Вояджър - http://goldenrecord.org/sounds.htm

Изле́л е Дельо, хайдутин

Изле́л е Дельо, хайдутин,
хайдутин, я́нкесаджи́я,
с Домбóвци и Караджóвци.
Заръча Дельо, поръча,
дери́дерскимнем ая́не,
ая́не, кабадаи́е:
- Три лели имам в се́лону,
думате да ги потурчите.
Да ми ги не потурчите,
да ми ги не почъ́рните.
Чи кога́ слезам в се́лону,
млого щат майки проплáка,
по-млóгу млади ниве́сти,
в корем ще де́те пропла́ка.
Че стáна Дельо, та я́хна,
своено конче хра́нено,
нах Дери́дере отиде,
у Дима, баш терзи́яна.
Дельо на Дима думаше:
- Димо ле, баш терзии́не,
ший и крой, бре Димо
и на мене да скрои́ш,
да скроиш, ситно уши́иш,
съ́рмен ментáнь кадифен.
Димо на Деля думаше:
- Дельо ле, дели́башию,
ни́ мо́га чóха да крóя,
ни́ мо́га ситно да шия
съ́рмен мента́н, кадифен.
Пък си му Дельо викаше:
- Остра ще сабя да крои́,
тьъ́нка ще пушка да шие…
Та че ми стана Дельо, та тъ́рна,
въз Голю́ма река, нагоре
и си ми Дельо отиде
нах Гюлсю́мини двóрове.
Гюлсю́ме на Деля думаше:
- Вáрди са, Дельо, чýвай са,
леят ти куршум сребърен,
та да та с не́га удри́ят.
Дельо Гюлсю́ми думаше:
- Кутрó са, Гюлсю́мю, наи́ма,
вър Деля пушка да пукне,
вър Деля сабя да върти,
та да ма, мъри, умрали́!
Тамъ́н й Дельо думаше,
пушка отсръ́щу пропýка,
пушка с куршум сребърен,
Де́люву съ́рце прониза.
Гюлсю́ме Де́ля попита:
- Имаш ли бáлно за нещо?
Пък си й Дельо викаше:
- Вра́ня са коня ная́хах,
рýба са чóха нано́сих,
за аднó си имам бáлничко:
горъ́на са я сли́снала,
овче́рене са засвирили
и стада́на са пýснали.
Пък не́ма Деля да има,
гергьовско ягне да пече,
червено вино да пие́,
с же́лен кавал да свири.


lz4ge
17.03.2010 04:13
Re: Изле́л е Дельо, хайдутин [Re: Изле́л е Дельо, хайдутин]

Текста е от сборника на един златоградски Българин - Евтим Ушев http://geom-bg.com/?p=21740
Reply
Picture Galleries

See the pictures from Balkanfolk 2007 Workshop
See the pictures from Balkanfolk 2007 Workshop

All Galleries


Advertisement


New Products

Souvenirs
T-shirt - Folk Dance Panorama


Traditional Costumes
Bulgarian traditional costume for baby (boy)


Traditional Costumes
Red belt for baby


Traditional Costumes
Shopski trousers for baby (boy)©1996-2018, All Rights Reserved, Balkanfolk Ltd.   Newsletter Links Terms of Use
Design and Development by Orange Ideas